Інститут соціально-гуманітарних наук
Вінницький національний технічний університет

Завдання

Основні завдання навчально-наукового

Інституту соціально-гуманітарних наук 

      На Інститут соціально-гуманітарних наук, відповідно до його головної мети, покладаються такі завдання:

 1. Реалізація наукових і освітніх проектів, метою яких є розвиток і вдосконалення системи соціально-гуманітарної освіти в технічних вузах і розробка соціально-гуманітарної складової державних стандартів вищої освіти.
 2. Дослідження культурно-освітніх, філософських, політичних, соціальних проблем та історичних традицій регіону.
 3. Підготовка та проведення експертних висновків, аналітичних оглядів, прогнозів, надання науково-практичних рекомендацій у галузі соціально-гуманітарних проблем.
 4. Сприяння професійному зростанню молодих вчених і викладачів соціально-гуманітарних дисциплін.
 5. Розробка теоретико-методологічних засад формування гуманістичних і соціальних орієнтацій студентської молоді; аналіз існуючих та розробка нових методик і технологій викладання гуманітарних та суспільно-політичних дисциплін.
 6. Активізація та координація дослідницької діяльності кафедр ВНТУ в галузі гуманітарних і соціальних наук з метою впровадження результатів наукової роботи в навчальний процес.
 7. Вивчення та узагальнення досвіду культурно-просвітницької та виховної роботи, накопиченого у ВНТУ, розробка практичних рекомендацій щодо поглиблення процесів гуманізації технічної, економічної і екологічної освіти, підвищення ефективності навчального процесу.
 8. Проведення соціологічних досліджень з метою вивчення актуальних проблем держави, громадян, зокрема, студіюючої молоді.
 9. Організація і проведення наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів за напрямками діяльності Інституту.
 10. Участь у роботі конгресів, конференцій, симпозіумів з соціально-гуманітарної проблематики.
 11. Здійснення видавничої діяльності результатів науково-дослідної роботи в галузі соціально-гуманітарних наук через фахові видання України та зарубіжних країн, Комп’ютерний інформаційно-видавничий центр ВНТУ (КІВЦ ВНТУ).
 12. Здійснення самостійної та спільної з іншими ВНЗ науково-дослідної, організаційно-методичної роботи з соціально-гуманітарних питань.
 13. Координація та кооперація діяльності Інституту зі структурними підрозділами університету, громадськими організаціями, співпраця з бібліотекою університету.
 14. Проведення заходів з метою покращення іміджу ВНТУ, підвищення його престижу і статусу.